R
e
z
e
r
w
u
j

Polska – Słowacja

Przejścia graniczne:
Przejście graniczne – turystyczne Szczawnica – Leśnica (Słowacja).
Uruchomione w październiku 1996r. Udostępnione dla turystów pieszych, rowerzystów, narciarzy oraz wózków inwalidzkich napędzanych paliwem ekologicznym. Usytuowane w rejonie zakończenia Spływu Dunajcem.
Stwarza możliwość podziwiania Słowackich Pienin oraz Przełomu Dunajca z Drogi Pienińskiej prowadzącej do Czerwonego Klasztoru.

W sierpniu 1999 roku otwarto nowe punkty gdzie można przekraczać granicę:
– Jaworki – Litmanowa /nr słupka granicznego II/71/
– Jaworki – Stráňany /nr słupka granicznego II/76/
– Szlachtowa – Velký Lipnik /nr słupka granicznego II/83/