Polska - Słowacja

Przejścia graniczne:

Przejście graniczne - turystyczne Szczawnica - Leśnica (Słowacja).
Uruchomione w październiku 1996r. Udostępnione dla turystów pieszych, rowerzystów, narciarzy oraz wózków inwalidzkich napędzanych paliwem ekologicznym. Usytuowane w rejonie zakończenia Spływu Dunajcem.
Stwarza możliwość podziwiania Słowackich Pienin oraz Przełomu Dunajca z Drogi Pienińskiej prowadzącej do Czerwonego Klasztoru.
W sierpniu 1999 roku otwarto nowe punkty gdzie można przekraczać granicę:

  • Jaworki - Litmanowa /nr słupka granicznego II/71/
  • Jaworki - Stráňany /nr słupka granicznego II/76/
  • Szlachtowa - Velký Lipnik /nr słupka granicznego II/83/